Niklas Reinholdt

VD, EB Road Cargo AB

EB Road Cargo AB investerade 2017 i sina 2 första DAF som dagligen rullar mellan Malmö och Stockholm i 25,25 m konfigurationer. ”Att valet föll på DAF hade många anledningar, några av dessa var bland annat DAFs bränslesnåla motorer”,säger EB Road Cargo’s VD Niklas Reinholdt.

Ytterligare en fördel som lyftes fram är DAFs serviceverkstäder. Verkstäderna finns helt enkelt placerade där det behövs och erbjuder bra service och tillgänglighet. Road Cargo ser ljust på DAFs framtid och tror att DAF kommer fortsätta att öka på marknaden tack vare sin konkurrenskraftiga produkt. Avslutningsvis frågar vi Niklas om han skulle rekommendera DAF för en kollega, svaret blir då glädjande ¨Absolut, vi har precis beställt ytterligare 11 st säger Niklas.

 

Om Road Cargo Sweden AB

Road Cargo är ett transportföretag som är rikstäckande, från Malmö i söder till Sundsvall i norr. Tillsammans med nio egna åkerikontor fördelat över landet har Road Cargo möjligheten att erbjuda ett brett tjänsteutbud med kundanpassade transportlösningar som levereras med hög servicenivå. Road Cargo´s tjänster riktar sig till kunder med behov av skräddarsydda lösningar för forsling till och från järnvägen, fjärr- och lokaltransporter, distribution, omlastningar och mellanlagring. Bolaget kan även erbjuda tjänster av mer specialiserad karaktär som säkerhetstransporter, krantransporter, ADR transporter och tidstyrd lastning och lossning.