Cosmo Truckcenter byter namn och blir nordiskt.

2017-03-22

Nordic Truckcenter – så lyder det nya namnet på Cosmo Truckcenter, som är generalagent för DAF lastbilar i Sverige. Namnbytet sker i samband med att företaget etablerar sig i Norge och bildar en nordisk koncern. Därmed ansvarar Nordic Truckcenter för DAF-försäljningen i både Sverige, Norge och Finland.


Mattias Nilsson, CEO. Rekryterad VD från Mercedes-Benz.

Koncernens mål är att sälja 1000 lastbilar i de nordiska länderna, och är ett led i DAFs långsiktiga strategi att öka sin marknadsandel till 20 procent i hela Europa inom segmentet tunga lastbilar (tolv ton och däröver). DAF är redan idag Europas största lastbilstillverkare inom flera segment, bland annat dragbilar, och Skandinavien är ett prioriterat område för att nå målen.

Ansvarig för expansionen i Norden är Mattias Nilsson, nyrekryterad VD för Nordic Truckcenter. Han har haft olika befattningar inom Mercedes-Benz de senaste femton åren, närmast som Sverigechef där han har hanterat försäljning, produkt och marknad.

– Vi är glada att vi lyckats knyta till oss Mattias. Lanseringen av den nya koncernen har just inletts och mycket av strukturarbetet är gjort. Nu vidtar utmaningen att skapa synergier i koncernen och driva vår expansion, säger Rieks Rozeman, avgående VD och styrelseledamot.

Nordic Truckcenter har huvudkontor i Markaryd, med regionkontor i Oslo, Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Jönköping och Malmö. För kunderna innebär bildandet av Nordic Truckcenter flera fördelar, framför allt för de som kör i alla tre länderna.

– De vänder sig till ett och samma företag oavsett land, och skalfördelarna gör att vi kan presentera ännu förmånligare erbjudanden än tidigare. Vi kommer också att rekrytera personal på de olika orterna, vilket innebär att vi kan öka vår servicegrad, säger Mattias Nilsson.